Oznam

Rozhodnutim ministerky spravodlivosti č. 15544/2023/152 zo dňa 13.6.2023 bol výkon funkcie súdneho exekútora Mgr. Martina Petrušku prerušený.


Počas prerušenia výkonu funkcie zastupuje súdneho exekútora jeho zástupca:
JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor,

Exekútorský úrad Vranov nad Topl'ou,

Okulka 24/11 093 01 Vranov nad Topl'ou,

Tel.: 0903 202 060,

E-mail: exekutorpetruska@exekutorpetruska.sk,

Tel.: 0951 372 419,

E-mail: jaroslav.spicka@ske.sk